یکشنبه, 22 تیر 99 | 2020 Jul 12 | 08:17:35| {{ weather.name }} {{ weather.description }}
1399-03-26 11:30

هفته جهاد کشاورزی بر تلاشگران این عرصه گرامی باد

بخش کشاورزی در کشورهای درحال‌توسعه موتور اصلی رشد و توسعه است. کشورهای درحال‌توسعه برای گذر از بحران‌های عدم توسعه، بایستی به سراغ بخش کشاورزی خود رفته و ضمن تلاش برای گسترش تولیدات کشاورزی، در تفکر آن باشند که این بخش را با تکنولوژی‌های پیشرفته آمیخته سازند تا از این رهگذر، تولیدات خود را کارا نمایند. سلامت و امنیت غذایی یک کشور مستقیماً به تولیدات بخش کشاورزی وابسته است و هرگونه اختلالی در روند تولید در این بخش، می‌تواند به‌طور مستقیم امنیت غذایی و حتی سیاسی آن کشور را تهدید کند.

پراکندگی اراضی باعث می‌شود که استفاده از عوامل تولید با دشواری صورت گیرد و نیروی کار که یکی از عوامل اصلی تولید در کشاورزی است، به علت وجود عارضه پراکندگی زمین، تضعیف‌شده و کارایی آن کاهش یابد. فاصله بیش‌ازحد بین قطعات، رفت‌وآمدهای مکرر، کاهش انرژی کشاورزان را به دنبال دارد.

همچنین، به دلیل آنکه عبور و مرور ماشین‌آلات کشاورزی از بین قطعات کوچک و پراکنده با دشواری زیادی همراه است، کشاورزان ناچارند، نهاده‌های کشاورزی مانند کود، سم و بذر و تولیدات خود را به‌وسیله چهارپایان جابجا کنند، به‌این‌ترتیب؛ مشکلات عدیده‌ای برای بهره‌برداران به وجود می‌آید.

استفاده از تکنولوژی تولید می‌تواند افزایش تولید را به دنبال داشته و فعالیت‌های کشاورزی را تسهیل کند، اما به علت یکپارچه نبودن اراضی و وجود موانع فیزیک و طبیعی که در این اراضی وجود دارد، بهره‌برداران نمی‌توانند از آن به‌صورت بهینه استفاده کنند. 

در حال حاضر با توجه به شرایط شهرستان شمیرانات و عملی نبودن یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی در مساحت‌های زیاد، اجرای طرح‌های آبیاری تحت‌فشار تجمیعی بسیاری از مشکلات بخش کشاورزی شهرستان را با افزایش عملکرد در واحد سطح و اقتصادی کردن تولید برطرف خواهد نمود؛ لذا ضروری است کشاورزان عزیز جهت بهره‌مندی از این فرصت پیش‌آمده، به جهاد کشاورزی شهرستان شمیرانات مراجعه، آموزش‌های لازم را اخذ و نسبت به اجرایی نمودن این برنامه‌ها اقدام نمایند.