چهارشنبه, 22 مرداد 99 | 2020 Aug 12 | 02:07:51| {{ weather.name }} {{ weather.description }}
1399-04-20 15:05

کووید 19 در نتیجه ویروس نه باکتری

کووید 19 در نتیجه ویروس ایجاد شده است نه باکتری، انتی بیوتیک ها تاثیری بر آن ندارند.