چهارشنبه, 22 مرداد 99 | 2020 Aug 12 | 03:06:53| {{ weather.name }} {{ weather.description }}
1399-05-07 22:45

دادستان کل کشور:

اگر موجر بیشتر از ۲۵ درصد اضافه اجاره خواست مستاجر نه پرداخت نه تخلیه کند