چهارشنبه, 22 مرداد 99 | 2020 Aug 12 | 01:34:48| {{ weather.name }} {{ weather.description }}
1399-05-09 22:24

غریب‌ترین کعبه تاریخ در خلوت‌ترین حج تاریخ

غریب‌ترین مراسم حج تاریخ معاصر با حضور محدود زائران و حاجیان در شهر مکه آغاز شده و کعبه در میانه مسجدالحرام تنها و غریب خودنمایی می‌کند.